Fenomén proroctví

Význam analýzy a vize

Proroctví si svou jedinečnost, atraktivnost, ale zároveň i svou vzácnost udrželo až podnes, a to v různých formách uvnitř křesťanské církve i mimo ni. Pro zajímavost si připomeňme, že i v sekulární společnosti používáme kategorie, které jsou podobného významu, např. analýza, předpověď, futurologie, prognóza.

Dnes analyzujeme současný vývoj politiky, hospodářství, ekonomiky, firmy, společnosti atd. Např. finanční analytik chce znát skutečný stav financí, finančních toků, aktuální trendy. Díky těmto informacím se může lépe rozhodovat. A samozřejmě se podle výsledku svých analýz pokouší rovněž odhadnout budoucí vývoj a připravit se na něj. Konečným smyslem a cílem jeho práce je rozhodnout o dalších krocích. Jestliže zjistí aktuální stav a odhadne budoucí vývoj, má možnost lépe posoudit, co by měl podniknout nyní.

Kontoxtové menu